Şirket Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Broşürümüz

Şirket üst yönetiminin en zor ve kritik kararı; doğru yönetim stratejisi kararıdır. Doğru stratejiyi bulma bir tekil karardan çok bir planlama sürecidir. Bu “Stratejik Planlama” denen sistematik bir süreçtir. İçinde veri toplama, analiz, alternatiflendirme, değerlendirme ve karar bileşenleri olan bir bütündür. Şirketleri başarıya götüren ise doğru stratejiyi belirlemek kadar, belirlenen stratejiyi doğru ve tam zamanında uygulamaktır. Dolayısıyla hem doğru strateji belirlemek hem doğru olarak uygulamak ve bunu doğru zamanlama ile yapmak ancak başarıyı getirecektir.

Stratejik planlama, hem nerede olduğunuzu hem de nereye gittiğinizi değerlendirerek işletmenin yönünü belirleme sürecidir. Stratejik plan, hem bugüne ait aksiyonları hem de orta ve uzun vadeli şirket hedeflerini ve bunlara ulaşmak için kullanacağınız eylem planlarını belirleyip, adım adım gerçekleştirme planı sunar. İyi yazılmış bir stratejik plan, şirkete ve çalışanlarına fırsatlara ve zorluklara en iyi nasıl karşılık ve tepki vermesini doğru olacağını gösterir. Bu yolla şirketin karlı ve güvenli büyümesinde ve başarısında çok önemli bir rol oynar.

MartConsulting® Stratejik Karar Alma Danışmanlığı Süreci aşağıdaki temel bileşenleri içerir. Sunulan temel bileşenler sadece fikir vermesi amaçlı verilmiş olup, bir standart uygulama olmayan ve şirketin özel durumuna, yapılacak çalışmadan beklentilerine göre farklılık gösteren bir yapısal faaliyettir.

Ülkemizde 1 yıldan daha uzun plan ve yapısal kararlara sahip işletme oranı 1/5’den azdır. Ciro, karlılık ve şirket ömürleri bakımından Dünya ortalamalarının çok altında olan yerli işletmelerimizin bu başarı durumları, doğru bir Stratejik Karar Sistematiğine sahip olmamaları ile açıklanabilir. Stratejik Planlama gibi şirketin sektöründe, pazar rekabetinde ne yapması ve ne yapmaması kararlarının alınacağı en kritik yönetim karar mekanizmasıdır. Stratejik Planlama ve Stratejik Karar Danışmanlığı alan şirketler, tüm risklerini analiz edip, hepsine ait planlarını yapmış, önlemlerini almış önlemlerini almış olarak geleceğe çok daha güvenle ilerlerler. Tüm dünyada Stratejik Planlama çalışması yapmayan şirketler, tarafsız değerlendirme kuruluşları tarafından “amatörce yönetilen” ve “riskli firma” değerlendirmesi ile notlanır. Böyle kategorize edilen firmalar ise, yatırım yapmak isteyen / ortak olmak isteyen / satın almak isteyen kuruluşların çok düşük mali değer ile değerlendirmelerine neden olur veya hiç yatırımcı ilgisi çekemez.

Şirketin en üst seviyesindeki en önemli kararları olarak nitelenen Stratejik Kararları profesyonel olarak almak, Stratejik Planlama ile bugün ve uzun vade hedeflerini gerçekçi ve ulaşılabilir olarak koymak için bir danışmanlık almak; şirketin üst yönetimi için en vizyoner yaklaşımdır.