Teknik ve Teknolojik Karar Danışmanlığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Şirketlerin büyümesi, kazancını artırması için doğru alanlara, doğru zamanda, doğru kurguda yatırım yapmaları gerekir. Yatırım kararı stratejik bir karardır. Teknik ve Teknolojik stratejik olmasının yanında çok boyutludur. Bu çok yönlü ve eş zamanlı analiz edilmesi gereken karar sürecinin birkaç boyutunu inceleyelim:

Uyumluluk Boyutu: Şirketin yapısı, pazarı, müşterileri, kabiliyetleri, kapasitesi gibi birçok şirketin yönetim başarısı etkileyecek faktörün, yatırım yapılması düşünülen teknik ve teknolojik yatırım konusu ile uyumluluğu denetlenmelidir. Şirketin bu iç ve dış çevre bileşenleri incelenerek yapılması planlanan yatırımın olası etkileri, tüm olası kayıp ve kazançları, boyut ve dereceleriyle beraber analiz edilmelidir. Dünyada birçok şirketin kendi iç yapısal özelliklerini, bir bütün olduğu müşteri ve tedarikçilerini yeterinde değerlendirmeden yapılan yatırım kararları kötü örnekleri mevcuttur. Uyumluluk sorunu doğru ve yanlış gibi keskin cevapları olmayan ama yapılacak yatırımdan alınacak verimin ve topyekûn faydanın miktarını etkileyecek bir boyuttur.

Stratejiklik Boyutu: Belirlenmiş olan Şirketin Stratejik Hedefleri ile yapılması planlanan yatırımın korelasyonu, hedefleri gerçekleştirme eşleşmesi analizi gereklidir. “Ne istediğini bilmeyen bulduğunu anlayamaz” gerçeği Stratejik Planının teknik ve teknolojik yatırımlardaki önemini anlatmaktadır. Stratejik olmak bir plana sahip olmaktır. Bazen dışarıdan gözlemle şirketlerin kendisi ile ilgili olmayan teknik alanlara yatırım yaptığını görür anlam vermekte zorlanırız. Stratejik Planı şimdi ihtiyaç olmayan ama birkaç adım, aşama sonra şirket için önemli olacak alanlara da yatırım yapılmasını öngörebilir. Etkin yöneticiler ve etkin yönetimler sadece yatırımın ticari karlılığı, kazancı ile yetinmez, şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için stratejik olarak da fayda sağlamayı amaçlarlar.

Sürdürülebilirlik Boyutu: Bugün teknolojinin ve teknik imkanların sunulması hızı geçmiş 10-20 yıla oranla yüzlerce kat artmış durumda. Yeni çıkan teknolojik çözüm ve uygulamaların, kısa zamanda daha avantajlısı daha üstünü piyasada yerini almaktadır. Yatırım Kararı birçok bileşeni olan bir karardır. Bir bileşeni matematiktir ve eldeki parametreler ile toplam kazanç ve öngörülen kazanım süresi matematiksel olarak hesaplanır. Bir diğer bileşen işi, sektörü, sektörün gelişim yönünü, pazarın talebinin trendini, müşteri beklentilerinin evirileceği yönü ve diğer faktör ve olası durumları öngörmektir. Parametreler ile matematiksel hesaplanan yatırım kazanç süresi ile diğer içsel ve dışsal faktörleri birleştirmeden yatırımın sürdürülebilirliğini değerlendirmek mümkün değildir. 

Teknik ve Teknolojik Karar Danışmanlığı burada yer verilen  birkaç boyutun ötesinde, farklı disiplinleri bileştirerek, şirket ve şirket dışı parametreleri optimum dengede, doğru ağırlıklarda değerlendirmek ile doğru kararlara ulaştırmayı salar.

MartConsulting®  Teknik ve Teknolojik Karar Danışmanlığı yaklaşımı Teknik ve Teknolojik kararların yapın bir Fizibilite Raporu süresi olmadığı ve bu kapsamda tüm etkileyen ve etkilenenleri, bugün ve gelecek boyutlarıyla ölçüp, değerlendirip, şirket hedeflerine uyumluluğunu gözeterek kararlara dönüştürülmesinde görev alır.

MartConsulting®  Teknik ve Teknolojik Karar Danışmanlığı mevcut ve yatırımı öngörülen teknoloji, ekipman, makine, tesis ve komponentlerinin bir bütün olarak prosesini, sistemini tüm teknik ve etkileşim konularıyla değerlendirip, doğru bir analiz süreci sonrasında sistematik raporlama ile sonuçlandırır. Sektörel detay konular için de süreç; prosesi incelemeyi, üretilmesi amaçlanan ürün gamı için kapasite, kalite ve üretim teknolojisi açılarından inceleme, değerlendirme, hesaplama yöntemleriyle bir sonuca varmayı, yatırım ve değer ölçme kararına ışık tutacak somut bir yazılı rapor hazırlanmasını kapsamaktadır.