Dijital Pazarlama ve Dijital Marka Algı Kararları Danışmalığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Our Brochure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, s

Dijital pazarlama; ürün ve hizmetleri tanıtmak, bu ürün ve hizmetlere talebi oluşturmak/artırmak için bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer dijital medya ve platformlar gibi internet tabanlı dijital teknolojileri kullanan günümüzün en etkili pazarlamanın bileşenidir.

Bugün markaları marka yapan, o ürün ve hizmetlerle ilgili veya potansiyel alıcı kitleleri üzerindeki algının yaratılması, geliştirilmesi ve korunması faaliyetidir. Bunu en etkili en kapsamlı en başarılı yapan şirketler gelecekte bugünden daha fazla tercih edilecekler, pazar payına sahip olacaklar veya ayrıcalıklı pozisyona gelecekler.

Dijital Pazarlama, bir tür etkileşimli pazarlama, bir İnternet kullanıcısının etkinlikleri hakkında bilgi toplayan ve birden çok alanda görünür olmaya çalışan uzun vadeli bir pazarlama yaklaşımıdır. Müşteri kitlesine tek yönlü mesajlaşmayı içeren (basılı, televizyon ve radyo reklamcılığı yoluyla) geleneksel pazarlama tekniklerinin aksine, dijital pazarlama stratejileri, birden çok çevrimiçi kanal üzerinden direkt potansiyel müşterilere ulaşmaya odaklanır. Bu hem etkinliği arttırır hem de maliyetleri düşürür bir yaklaşımdır.

Bazılarını veya hepsi bir karma olarak kullanabilir olan Dijital Pazarlama Taktikleri ve bileşenlerinin bazıları şöyle sıralanabilir.

Dijital Pazarlama hakkında bu temel bilgiler ışığında şirketler ve yöneticileri için işi daha basitleştirelim:

Neredeyse “algının herşey” olduğu ve zihinlerdeki algının değişebilirliğini herkesin kabullendiği günümüzde, pozitif bilinirlik, güven, prestij kazandıracak Dijital Pazarlamayı doğru planlamak, doğru icra etmek şirketler için hayati önemdedir.

Bugün şirketlerin vermesi gereken karar “bunu yapmalı mıyım?” değil, “bu hizmeti kimden almalıyım?” da değildir. Şirketlerin vermesi gereken karar; “Şirket yönetim stratejisine ve şirket stratejik hedeflerine en uyumlu Dijital Pazarlama kurgusunu nasıl yapmalıyım?” dır.

Şirket üst yönetimi şirket yönetim stratejini ve stratejik hedefleri doğru belirlemiş olduktan sonra, şirketi bu hedeflere götürecek Pazarlama Stratejini ve buna bağlı Dijital Pazarlama uygulamalarını planlaması gerekir. MartConsulting®  karar alma metodolojisi de şirketin stratejik hedeflerinin doğruluğu ve yol haritasının gerçekçiliğini değerlendirerek bu sürece başlar. Bu durumun tersinde de; şirket yönetim stratejisi ve hedefleri doğru değil ise Dijital Pazarlama doğru zihinlerde doğru algıları yaratamayabilir veya yüksek maliyetli, etkin olmayan ıska atışlar ile hedef kitlede bir etki oluşturmayabilir.

Sonuç olarak; MartConsulting® Dijital Pazarlama ve Dijital Marka Algı Kararları Danışmalığı; sadece Dijital Pazarlama Planlaması çalışması süreci değildir. Dijital Pazarlamadan önce şirket Pazarlama Stratejisinin, şirket yönetim stratejisi ve stratejik hedefleri doğru belirlenmiş olduğunu doğruladıktan sonra, şirketi bu hedeflere götürecek Dijital Pazarlama kararlarının alınması gerekir.

MartConsulting®  Dijital Pazarlama ve Dijital Marka Algı Kararları Danışmalığı kapsam ve adımları şöyle sıralanabilir.

“Ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu anlayamaz.” Dolayısıyla pazarın bugün ve gelecekte şirketimizden, ürün ve hizmetlerimizden ne algılaması gerektiğine karar vermek kadar önemli bir yönetim kararıdır, Pazarlama Stratejisi.

MartConsulting® Dijital Pazarlama ve Dijital Marka Algı Kararları Danışmalığı şirketin Pazarlama Stratejisini belirginleştirecek, şirket hedeflerini gerçekleştirmesi için gelecek kurgusunu nasıl yapması gerektiğinin ip uçlarını belirleyecek ve bunları uygulamaya geçmede Dijital Pazarlama sistemi ile nasıl icra edeceğini belirleyecek bu önemli çalışma ticari kaygıları ile tarafsız ve ehil olmayan kişi ve kuruluşların yapacağı bir iş değildir. Vizyoner yöneticiler şirketin geleceği için bu kadar hayati bir konuyu riske atıp, kimsenin amatör ellerine bırakmazlar.