Kauçuk Sektörü Proses ve Yatırım Karar Danışmanlığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Our Brochure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, s

Kauçuk sektörü ancak birçok parametrenin doğru bir şekilde bir araya getirilmesi ile verimli ve karlı bir üretim süreci haline getirilebilir. Zaman zaman küçük hataların büyük zararlar doğurduğu, bir yanlışın tüm doğruları götürebildiği kauçuk sektöründe tüm parametreleri doğru olarak belirlemek üzere hayati önemdedir.

Bu sektörde yatırım yapan veya yatırım yapmayı planlayan, düşünen yerli ve yabancı yatırımcılar için başlangıç fizibilitesi, yapılan yatırımın geri dönüşü ve kazanç için en kritik süreçtir. Bir işi doğru yapmaktan daha önemli olan; doğru işi yapmaktır. Kazanç ise hem doğru işi belirlemek, hem de onu doğru metot, yöntem ve araçlarla yapmaktır.

MartConsulting® kurumsal yapısı ve yetkin profesyonel uzmanları kauçuk sektörü için en doğru kararları alabilmeniz için fizibilite etütlerini, hedeflenen pazar için, istenilen ürünlere göre özel çalışarak, yatırımcılara doğru yolu bulmalarda ışık tutar.

Halen bir üretimi olan ancak ürün, proses, maliyet, eğitim gibi konularda gelişme hedefi olan firmalar için gerekli ihtiyaç analizleri yapılarak en uygun stratejiyi geliştirmeleri ve bu yolla işi en verimli hale dönüştürmeleri için rehberlik eder.

MartConsulting® Dünya gelenindeki tüm kauçuk imalat proseslerini, yeni metot, reçete, makine ve uygulama gelişmelerini yakından takip eder. Bu teknik bilgiyi ürünlerin pazardaki talep ve gelecek potansiyellerini belirleme bilgisi ile birleştirerek yatırımcının veya üreticinin kazancını maksimum düzeye getirecek sonuçları almalarını için doğru kararların arkasında durur.

MartConsulting® ’in kurumsal sistematik yapısı gereği öncelikle işi, şirketi, ürünleri, pazarı, rekabet koşullarını bağımsız ve tarafsız şekilde değerlendirerek başladığı çalışmalarına titiz analiz ve değerlendirmeler ile sonuca ulaşır. İşi sahibi ve tepe yöneticiler ile beraber çalışarak yapılan anliz ve değerlendirme çalışmalarından ulaşılan sonuçları kapsamlı, sonuç odaklı, net, anlaşılır bir rapor haline getirerek sunar. Bu sonuç raporu ile işletmenin ihtiyaç duyduğu yatırımlar, prosesler, ekipmanlar, eğitimler detaylı olarak iletilir. Bu doküman işletmenin gelişimi için bir rehber niteliğindedir.

Kauçuk sektöründe tek bir ürün için bile birçok hammadde seçeneği ve sonsuz reçete ihtimali olduğu düşünülürse hammadde kaynaklarının belirlenmesi ve reçete oluşturulmasının önemi açıktır. Kauçuk işinin başlangıcı olan uygun hammadde ve reçete bağlamında teknik değerlendirme ve tavsiyeler bu çalışmanın diğer çıktıları olacaktır.

Üretim proseslerinin optimizasyonu için ürün ve reçete ihtiyaçlarına göre doğru proseslerin ve bu proseslere uygun ekipman seçimi konusunda öneriler sunulacaktır. Unutulmamalıdır ki; en doğru reçeteye da sahip olsanız uygun olmayan bir proses, uygun olmayan makine ve ekipman ürün kalitesini olumsuz etkileyecek, belki de spek dışı ürünlere sebep olacaktır.

Doğru prosesler kadar doğru üretim parametreleri de önemlidir. Bu çalışmamız kapsamında; planlanan üretim hattının veya mevcut üretim hattınızın en başından en sonuna kadar kontrol altına alınması gereken parametrelerin doğru olarak seçilmesi, bu parametrelerin limitlerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için çalışma sonuçları uzun dönemde yol göstericiniz olacaktır.

Enerji ve işçilik maliyetlerini azaltılması için karışım dairesinden bitmiş ürüne kadar olan kısımda proseslerin otomasyonu konusunda alternatifler sunulacaktır.

Ürüne, kaliteye, maliyete, rekabete, etki etme gücünde olan tüm bu değişkenleri, parametreleri belirleyecek kararları almak; tüm ürün standartlarını, uluslararası regülasyonları, ülke veya bölgelerin özel çevre ve üretim kısıtlamalarını bilmek ve takip etmekle mümkündür.

Mevcut bir standart varsa bu standart dahilinde üretim için gerekli çalışmalar, bir standart mevcut değil ise de, ürün, pazar ve rekabet ihtiyaçları belirlenerek bu ihtiyaçlar doğrultusunda reçete ve proses kararları verilecek ve mevcut tesisler için de iyileştirmelerinin nasıl yapılabileceği konusundaki görüşler ortaya konacaktır. Tüm proses için kritik kontrol noktaları ve kritik limitlerin belirlenmesi ve kayıt altına alınması, limitler dahilinde üretimin idamesinin sağlanması için öneriler sunulacaktır.

Ürünler için standart test metotları varsa araştırılması, yok ise test metotlarının oluşturulması için izlenecek yolları tarif edilecektir. Kalite anlayışını son kontrolden çıkartarak proses kontrolü noktasına taşınmasında ve kayıt altına alınması konusunda birikimimizi aktaracağız.

Kauçuk ürünlerde vulkanizasyon sonrası geri dönüş maalesef çoğu zaman ve çoğu işletme için mümkün değildir. Bu yüzden her noktadaki hurda ve fire maliyetlerin artması; verimliliğin düşmesi dolayısıyla karlılığın azalması demektir. Hurda ve firelerin her noktada en düşük seviyeye indirilmesi için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağını belirtilecektir. Tüm bunları yaparken mevcut veya planlanan üretim personelinin tüm bu konuları en iyi şekilde anlaması ve kavraması için gerekli teknik eğitimler tespit edilip raporlanacaktır.

İş hayatının bütünü doğru kararlarla başarıya ulaşıyor. Tam zamanında, gerçek potansiyeli görerek, ne yapıp, kime satacağını doğru belirleyerek ve diğer tüm teknik, proses, makina ekipman kalıp, yatırım kararlarını doğru vererek iş insanları yatırımları riske değil kazanca çevirirler. İşimiz bu doğru kararları profesyonel olarak almak için iş insanlarına kılavuzluk etmektir. Sizin vizyonerliğiniz, bizim sektörel iş bilgisi, tecrübe ve titiz çalışmamız maksimum sürdürülebilir kazancı sağlayacaktır. Şirketin en üst seviyesindeki en önemli kararları olarak nitelenen Stratejik Kararları profesyonel olarak almak, Stratejik Planlama ile bugün ve uzun vade hedeflerini gerçekçi ve ulaşılabilir olarak koymak için bir danışmanlık almak; şirketin üst yönetimi için en vizyoner yaklaşımdır.