Kurumsal Yazılım Seçimi ve Karar Alma Danışmanlığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Geleceğin şirketleri; kendi “bilişsel sermayelerine” yatırım yapan şirketler olacaktır. Bugün nasıl bankalar şubeler bütününden bir yazılım ve algoritma bütününe gelmişlerse, aynı şekilde doğru yönetilecek şirketlerin de yapısında yazılım ve bilişim sistemlerinin olması şart olacak. Operasyonların, işlemlerin hacminin bu kadar arttığı, işlem sürelerinin kısaldığı, tepki sürelerinin gün ve saatlerden, dakika ve saniyelere indiği iş ortamında doğru kurguyla hatasız iş yönetmenin yolu iş yazılımlarıdır. Hem içsel hem de şirket dış ilişkileri ve yöneten, şirket stratejik hedeflerinin tekil operasyon seviyesinde uygulanmasını ve takibini sağlayan başarılı sistemler olmadan etkin yönetilen sonuç alan, sürdürülebilir şirketler olamaz.

Malzeme İhtiyaç Planlamasından (MRP-1), İmalat Kaynakları Planlamasına (MRP-2), Kurumsal Kaynak Planlamasından (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemine (CRM), İş Süreçleri Yönetimi sisteminden (BPM), Yönetim Bilişim Sistemi yazılımına (MIS) kadar birçok şirket yönetim sistem yazılımı olmadan şirketler yönetilemez.

Geçmişte işler yazılımların önünde giderdi. Muhasebe yazılımı örneğindeki gibi; yaşanan olaylar, mali faaliyetler sonradan yazılıma işlenir, yüklenir ve raporlanırdı. Bugün ise yazılımlar iş hayatının önünden gitmeli yönetene ve çalışana yön göstermeli, hedefleri, yöntemleri, alternatifleri oluşturmalıdır.

Tüm iş adımlarını, operasyonları, alternatif yöntem ve uygulamaları planlayan, yöneten ve çalışanların hem işleri kolay ve hızlı yapmaları hem de onlara kılavuzluk edecek şekilde sistemli çalışmalarına aracılık etmeleri amaçlanır. Başarılı şirketin temel iki bileşeni olan; “doğru kurgu” ve “başarılı uygulama” ancak iyi yönetim yazılım ve platformlarıyla mümkündür.

Bir şirket için çok uygun olan bir sistem veya yazılım başka bir şirket için uygun olmayabilir. Dolayısıyla bir şirket için onu hedeflerine taşıyacak geliştirecek yazılım sadece o şirket için yapılacak özel bir çalışma ile bulunabilir.

MartConsulting® Kurumsal Yazılım Seçimi ve Karar Alma Danışmanlığı; salt yazılım seçme çalışması süreci değildir. Şirket üst yönetimi şirket yönetim stratejini ve stratejik hedefleri doğru belirlemiş olduktan sonra, şirketi bu hedeflere götürecek yazılım ve platformların seçilmesi gerekir. MartConsulting®  karar alma metodolojisi de şirketin stratejik hedeflerinin doğruluğu ve yol haritasının gerçekçiliğini değerlendirerek bu sürece başlar. Eğer yönetim stratejisinde ve şirket öz değerlendirmesinde (içsel ve dışsal etkileyen faktörler yönleriyle) hala belirgin olmayan veya çelişkili yönler varsa önce o noktaların netleştirilip, ondan sonra şirkete en uygun yazılım seçilmesi için ihtiyaçlarının belirlenmesine geçilmelidir.

MartConsulting®  Kurumsal Yazılım Seçimi ve Karar Alma Danışmanlığı hizmeti alan birçok şirket, bu süreci bir seçme süreci değil de, bir gelişim fırsatı, bir yeniden değerlendirme, gözden geçirme ve gelişim süreci olarak yaşamayı tercih etmiş ve beklenen başarılarını katlamışlardır.

Kurumsal Yazılım Karar Alma ve Seçme Sürecinin en olmazsa olmaz başarı kriteri “tarafsızlık” ve “bağımsızlık” ilkeleridir. Dünyada ve ülkemizde bu seçme ve karar alma sürecini icra eden kuruluşların önemli bir kısmı bir yazılım veya sistem tedarikçini şirketler ile bağı, bağlantısı olan yapılardır. Bu durum sistem veya yazılımların şirketlere uygunluğu, hedefleri gerçekleştirmelerine katkısı dışında objektif olmayan yaklaşımlarla süreci yürütmektedir.

MartConsulting® , markalardan, diğer şirketlerden tamamen izole, bağımsız ve tam tarafsız olarak bu önemli süreci objektif kriterlere göre, çok açılı değerlendirmeler sonunda mesnetleriyle, ispatlanabilir şekilde tarafsız olarak başarıyla icra eder.