Dış Ticaret İthalat İhracat Karar Danışmanlığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Our Brochure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, s

Endüstri işletmelerinin yerel kalarak işlerini büyütmeleri, hatta büyüklüklerini ve karlarını korumaları artık çok zor. On binlerce kilometre uzaklıktaki, işletmemizden daha küçük firmalar yerel pazarımızda bize rakip oluyor, hatta bizi alt ediyorsa; yerel pazar diye bir şey kalmadığını anlama vakti gelmiştir.

Küresel pazara girme zorunluluğunu anlayan, dünya ölçeğinde ticaret yapmak isteyen firmalar dış ticaret ile ilgili genel ve kaba fikirlere sahip olabilirler. Firmaların başarılı dış ticaret (ithalat ve ihracat) yapabilmeleri oyunu kuralına göre oynamalarına bağlıdır. Dış ticaretten para kazanmanın kuralları yerel de ticaret yapmaktan farklıdır. Yerel pazarda basit ticaret işe para kazanabilen firmalar, işi kuralına göre yapmadıkları bir dış ticaretten ciddi para kaybedebilirler. Başarılı dış ticaretten kasıt ise; dış ticareti bir stratejiye, bir plana göre ürün-müşteri-maliyet-zamanlama bileşiminde tüm dış ticaret kurallarını bilerek, tam dokümantasyon ve tam iletişimle yapmaktır. Burada küresel ticaret regülasyonlarından, uluslararası ticaret hukukuna, sürekli revize edilen mevzuata uygun mali ve hukuki cezalara maruz kalmadan, müşteri firmalar gözünde saygınlık kaybetmeden doğru ürün ve doğru zamanlama ile ticaret yapmaktır.

Gereklilik – Amaç – Fayda nedir?
Dış ticaretin özü sürdürülebilirliktir. Yukarıdaki kural ve doğruları yapmadan, plansız, az bilgi ile yapılan dış ticaret sürdürülebilir olmaz. Uluslararası ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamada en önemli etken uluslararası saygınlıktır. Saygınlık sadece müşteri ve hedef pazar üzerindeki etki değil; uzun süreli bu ticaretin parçası olan bankalar, gümrükler, müşavir firmaları gözetim ve denetim firmaları gibi kamu ve özel kurum ve şirketler üzerindeki pozitif etki ve olumlu algıdır. Hem müşteri ve hedef pazar hem de bu diğer ticaret unsurları üzerindeki saygınlık ise dış ticaretteki doğru planlama ve operasyonlardaki hatasızlık ile sağlanır. İzinler, onaylar, başvuru evrakları, resmi prosedürler, yazışmalardaki hatasızlık, doğru zamanlama bir yandan cezai müeyyidelerden kaçınmayı, diğer yandan da saygınlığı getirecektir.

MartConsulting® Dış Ticaret Danışmanlığının amacı dış ticarette doğru bir strateji geliştirmeniz, doğru başlangıç kararlarını almanız ile ilgili iyi bir kurgu yaparak; şirketin ithalat ve ihracat süreçlerini sistemli bir şekilde kurulması, sonrası danışmana ihtiyaç duymadan doğru kurulmuş sistematikle işletmenin dış ticaret ekibi ile kendi ticaretini yönetebilir olmasını sağlamaktır. Sadece iyi bir planlama yapmak değil; alış /satış ve maliyetlendirme hesaplamaları gibi dış ticaret başarısını etkileyebilir boyuttaki diğer detay analiz ve olasılıkları da göz önünde bulundurarak doğru ve karlı lojistik – gümrükleme alternatif çözümleriyle de destek de verir.

Hizmetin Kapsamı Nedir?
MartConsulting® Dış Ticaret Danışmanlığı – Serbest Bölgeler Yatırım Danışmanlığı hizmet kapsamı olarak aşağıdaki başlıca adım ve süreçler verilebilir.

 • Şirketin büyüme ve genel pazarlama ve satış stratejilerine paralel, doğru bir Dış Ticaret Stratejisi geliştirmek,
 • Hem yönetsel, hem organizasyonel hem de operasyonel doğru bir planlama yapmak,
 • İhracat ve ithalata konu ürünlerin hazırlanmasından müşteriye ulaşmasına kadar olan gümrük-lojistik ve diğer süreçlerin organizasyonu,
 • Serbest Bölgeler içinde üretim firması, alım-satım firması için, teşviklerin belirlenmesi ve şirkete avantajlarının hesaplanması,
 • Yararlanılmasına karar verilen teşviklerin alımı / yatırım izinlerinin alınması danışmanlığının verilmesi,
 • Serbest Bölgede yer ve bina seçimi ve bina kurulumu danışmanlığı,
 • Serbest Bölgelerdeki operasyonel süreçlerin işleyişinde yer alan; serbest bölge mevzuatı, gümrük mevzuatı, lojistik, serbest bölge kurallarına göre satınalma – çevre denetim mevzuatı kuralları – ISG mevzuatı kurallarına göre birimlerin kurulması danışmanlığı.
 • Yukarıdaki süreçlerle İlgili yönetici ve çalışanların eğitilmesi, denetlenmesi sonrasında ihtiyaç duyulması halinde danışmanlık verilmesi.
 • YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) alımı – denetim danışmanlığı,

Neden bu hizmet alınmalıdır?
Tüm nedenlerin önünde şirketin doğru bir strateji ve planlama ile global pazarda operasyonları doğru yaparak saygınlık ve sürdürülebilirliğini sağlamanın yanında; MartConsulting® tarafından sağlanan bu hizmet bütününü almak için diğer birkaç neden de aşağıda sıralanmıştır.

 • Tüm operasyonel süreçleri ilk seferde doğru yapmak,
 • Şirkete ve markalarına, dış ticareti kapsamında müşteri, hedef pazar ve diğer ticaret aktörleri nezdinde saygınlık kazandırmak ve artırmak,
 • Dış ticaret toplam operasyonel maliyetlerini minimize etmek,
 • Toplam karlılığı maksimize etmek,
 • Hatalı evrak ve beyanlardan ötürü ulusal ve uluslararası kanunlara göre kaçakçılık yapan statüsünde kalmamak,
 • En iyi lojistik ve gümrükleme alternatiflerini belirleyerek taşıma, depolama ve teslimat maliyetlerini minimize etmek (door to door şekline göre),
 • Gümrük mevzuatına aykırılıktan ilave gümrük maliyet ve cezalarına maruz kalmamak,
 • Şirketin yapısına, ürünlerine ve pazar durumuna göre Serbest Bölge kullanımından doğru şekilde yararlanmak,
 • Dış ticaret konusunda profesyonel çalışan bir şirket olmak,
 • Yerel ve uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak,
 • Uluslararası vitrinde iş süreçlerini mükemmel yöneten bir şirket olarak şirketin marka değerini arttırmak.