Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Metodumuz - Tarzımız

Metodumuz:

Evrensel doğrularla, bilimsel gerçeklerle, yalın gözlemleri, matematik sonuçları, tecrübe ve iş bilgi birikimini birleştirip; objektif, tarafsız, ön yargısız değerlendirmelerle duruma has tek gerçek doğruya ulaşma ve kaygılardan, beklentilerden arınmış, kanıt, hesap ve ispat içeren yazılı raporlarla sonuçları, detaylı, sistematik ve kesin olarak sunmak.

Metodoloji adımlarından bazıları aşağıdadır:

Amacı Dinle

Ön yargısız, en son varılması istenen noktayı yönlendirmeden, etkilemeden dinlemek.

Geneli Anla

Resmi, hiçbir parçasını koparmadan, tüm yönleriyle, bir bütün olarak anlamak.

Özeli Bil

Özel durumları, istisnaları, pazarın, şirketin, insanların benzersiz durumları öğrenmek.

Sektörü Tanı

Sektörün ölçülerini, sınırlarını, beklentilerini, kurallarını ve benzersiz yapısını tanımak.

Dinamikleri Öğren

Şirketin, yöneticilerinin, çalışanlarının, pazarın, müşterilerinin rakiplerin dinamiklerini öğrenmek.

Detayı Araştır

Kaynakları, uygulamaları, literatürü, standartları, ayrıntı bilgileri, sonuçları ve detayları araştır.

Geçmişe Bak

Dünyada ve yerelde tarihçeyi, başarılı ve başarısız örnekleri, yapılmış uygulamalarla geçmişe bak.

Durumu Analiz Et

Kurulu mekanizmayı, yapıyı sebep sonuç ilişkileriyle kavramak için mevcut durumu analiz et.

Geleceği Gör

Yarının trendlerini öngörüp faydalanmak, içerdiği riskleri bulup kaçınmak için geleceği gör.

Yapıyı Çöz

Sebep sonuç ilişkileriyle, bileşenleriyle beraber bütün bir sistem olarak tüm yapıyı çöz.

Pazarı Ölç

Toplam ticari büyüklüğünü ve mevcut pay dağılımının belirlemek için rakamsal olarak pazarı ölç

Potansiyeli Belirle

Potansiyeli keşfedip yarının kazancı adına bugünün yatırımlarını planlamak için potansiyeli belirle.

Fırsatları Bul

Herkesin göremediği fark yaratacak gerçek kazançlar için farklı bak, fırsatları bul.

Alternatifleri Türet

Yaratıcı, farklı bakış açılarıyla seçenekleri çoğaltmak, yeni çareler bulmak için alternatifler türet.

Uygulamaları Kıyasla

Benzetim yapabilmek için parametreleri ve sonuçları bilinen paralel uygulamaları kıyasla,

Seçenekleri Değerlendir

Alternatif türetme ile oluşturulan her bir olası çözüm için tüm seçenekleri değerlendir.

Kriterlerle Hesapla

Olası seçeneklerin değişken ve parametreler karşısındaki sonuçlarını tüm kriterlerle hesapla.

En İyiyi Seç

Hem matematik hem de fırsat, potansiyel ve risk gibi öngörüleri birleştirip en iyi seç.

Çözümle

Sonuca ulaşmak, kesin yargıya varmak ve ulaşılan sonucu doğrulamak için çözümle.

Raporla

Tüm çalışmayı temsil edecek şekilde, objektif, yalın dille, mesnetli ve detaylı şekilde raporla.

Tarzımız:

Açık
Olmak

Objektif Olmak

Tarafsız Olmak

Önyargısız Olmak

Beklentisiz Olmak

Bilimsel Olmak

Güvenilir Olmak

Güvenli Olmak

İşbirlikçi Olmak

İçeriden Bakabilmek

Dışarıdan Bakabilmek

Sürdürülebilir Olmak

Ölçülü Olmak

Saygılı Olmak

Saygın Olmak

Anlaşılır Olmak

Yalın Olmak

Mütevazi Olmak

İletişimli Olmak

İyi Dinleyen Olmak

Paylaşan Olmak

Sır Tutan Olmak

Öğreten Olmak

Sürekli Öğrenen Olmak

Empati Kuran Olmak

Duygusallıktan Uzak Olmak

Öngören Olmak

Doğrucu Olmak

Yanlışı Söyleyebillir Olmak

Planlı Olmak

Pratik Olmak

Ticareti Bilir Olmak

Susmayı Bilen Olmak

Dinletir Olmak

Analitik Olmak