Dental ve Medikal Sektör Karar Danışmanlığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Our Brochure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, s

Alanı, icra etme etik çerçevesi, çalışma kuralları ne olursa olsun kazanç beklentisi olan bir ticari işletme karlılık arar. Diğer sektör yatırım kararlarına oranla değerlendirme parametreleri ve karar kriterleri daha fazla ve daha karmaşıktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Dental-Medikal sektör yatırımlarının çoğu sektör hizmet icra insanları tarafından yapılmaktadır. Sektör uzmanlarının yatırımın işletilmesi konusunda çok önemli detaylara hakimlerdir. Yatırımların işletme boyutu yanında uluslararası kriterlerde karlılık, verimlilik, risk analiz, rekabet geleceği, pazar verileri, sürdürülebilirlik, finansal realizasyon, marka değeri boyutları gibi bir çok da değerlendirme yönü bulunmaktadır. Dental-Medikal sektör uzmanlarının eğitim ve tecrübelerinin daha çok kendi uzmanlık konularında olması yanında, yukarda bahsedilen bu iş yönetim araç ve parametrelerinin her biri de başka uzmanlık konularıdır. Dental-Medikal alandaki yatırımların planlanan ve beklenen sonuçlarda geri dönüşünün sağlanması için hem uzmanlık uygulama alanındaki verilerin hem de finansal, pazar, şirket, marka, ve iş yönetimi alanındaki veri ve yetkinliklerin birleştirilerek bir fizibilite çalışması yapılması şarttır. Sağlık sektörünü diğer iş yatırım alanlarından ayrıştıran özel yanları, yatırım ve hizmet regülasyonları, pazarlama kısıtları ve etik kuralların mevcut olmasından ötürü; karar verici yatırımcı adaylarının ve fizibilite yapıcılarının beraber çalışmaları gerekir.

MartConsulting ekibinin Dental-Medikal alanlarda bir çok işletme, yatırım ve fizibilite geçmişi ve tecrübesi olması bu alanda yapılacak yatırımlar için doğru analiz çalışmalarının yapılmasını ve doğru kararların alınmasını sağlayacaktır.

Yatırımları için doğru kararları vermeleri gereken yatırımcıların kendi konularının yanında bir iş insanı kimliği ve gözüyle de yatırımın iş, karlılık ve sürdürülebilirlik parametreleri konusunda bilgisinin olması gerektiği kadar, bu tür yatırım fizibilite çalışmalarını yapacak danışman firma uzmanlarının da Dental-Medikal alanlardaki hizmet uygulamaları, işletme temel konuları, hasta ve potansiyel pazar beklentileri gibi sektörel konuları da bilmeleri, doğru kararların alınabilmesi ve optimum çözümlere ulaşılabilmesi için gereklidir.