Yatırım Kararı ve Fizibilite Danışmanlığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Özellikle endüstriyel Yatırım Kararları ve Fizibilite Süreçleri konusunda uzman bir şirket ve ekibiz.

Uluslararası ve yerel şirketlerin bağımsız olarak veya ortaklaşa yapılabilecek yüksek kazançlı ve stratejik yatırımların profesyonel yöntem ve araçlarla karar süreçlerini yürütüp, başarıyla sonuçlandırıyoruz.

Karar vericilerin kendi iç değerlendirmelerinde açık şeffaf, güvenilir, doğru analiz edilmiş, tarafsız değerlendirilmiş, yanıltıcı zaaflardan arındırılmış, risk ve avantajları geliştirilmiş alternatifleri ile birlikte ve matematik ispatlanabilir raporla sonuçlandırılmaktadır.

Uluslararası şirketler için Türkiye gerçeklerini, ekonomik gösterge ve istatistikleri, kültürel ve sosyo-ekonomik parametreler dahil bir çok değişkeni doğru takip edip, fizibilite konusuna etkilerini ustalıkla analiz eder, sonuçlandırır.

Yatırım Karar Analizi ve Fizibilite Çalışmasının Çıktı Bileşenleri

Yatırımların doğru planlanıp, doğru uygulanıp, hedeflenen sonuçlara ulaşmasının en belirleyici ve etkli aracı “Fizibilite Çalışması ve Fizibilite Raporu”dur. Yatırım konusunun yaratıcılığı, rekabette öncülüğü, teknolojik önderlik içermesi gibi işin başarısını ve sürdürülebilirliğini etkileyecek onlarca konu fizibilite çalışması sürecinde değerlendirilmesi ve sonuçlara etkisi doğru belirlenmelidir.

Fizibilite çalışması ve çıkacak sonuçlar bir bileşimdir. Bu bileşimi, hedefleri doğru tanımlamak, matematiksel hesaplamaları doğru parametreler ile hassas yapmak yanında, insan ve toplum davranışlarının etkisini, ekonomik konjonktürü ve konuya etkisini mükemmel harmanlamakla doğru sonuçlanabilir.

Karar verme sürecinin birkaç yanı var. Öncelikle vizyoner bakış ile hayat tecrübesini, iş ve başarı hırsı ile birleştirerek kişisel hedefleri gerçekleyecek fırsatları görmek bu sürecin ilk kıvılcımını ateşleyebilir. Kurumsal olarak da şirket hedefleri paralelinde şirket büyümesi, değerlenmesi başta olmak üzere, nihayetinde de sürdürülebilir, ölçülebilir risk ile sermaye ve kârlılığı büyütmenin yolları olarak değerlendirilebilir. Önemli olan hedeflenen sonuç için henüz kullanılmamış potansiyeli görmek ve değerlendirmek için alternatifleri oluşturmak, bunlar arasından minimum risk, maksimum kazanç optimizasyonunu belirlemektir.

Yatırım Kararları Süreci; kişisel başarım hırsı, vizyonerlik, potansiyeli görebilme gibi kişisel pozitif insani ögelerden başlayan, süreci başarıya ulaştırmak için kişisel ve beşeri olmayan metot ve yaklaşımlarla ilerleyen bir süreçtir.

Sürecin Karar Alternatifleri Üretme kısmında belirgin alternatiflerin yanında, yaratıcı, oportünist, farklılaştırıcı fikirler ile alternatifler nicel ve nitel olarak zenginleştirilir.

Sürecin değerlendirme kısmında matematiksel, sezgisel ve höristik birçok yaklaşım, model ve teknik kullanılabilir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.