Perakende Sektörü Yatırım Karar Danışmanlığı

Yönetim Karar Danışmanlığı

Sektörel Karar Danışmanlığı

Our Brochure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, s

İçinde girişimcilik ruhu, isteği, enerjisi ve kaynakları olan herkes, doğal olarak kendi ilgi alanları, inandığı, gördüğü gelişim imkanları doğrultusunda, en doğru yatırım kararını almak istiyor. Tabi ki aslında bu işin ilk kısmı.

Dünyadaki en doğru yatırım kararını alsa bile yatırımcı eğer, bu yatırım kararının doğasına uygun alt yapıyı kuramazsa, bin bir emekle başlattığı inisiyatif, maalesef bir süre sonra hüsranla sona ermek durumunda kalır. Ama doğru kararlar ile başlatılan, doğru stratejik kurgu ile yapılandırılan ve zamanında planlanan aksiyonlarla başlatılan örnek başarılı yatırımları da hepimiz yakından izliyoruz.

Bizim burada üzerinde duracağımız yatırım alanı “Perakende Sektörü” yatırımlarıdır.

Bu alana ilgi duyan, bu alanda gelecek gören, bu alanda yapacağı yatırımla para kazanmayı hedefleyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel ilkeler, kurallar, “olmazsa olmazlar”, organizasyon yapısından, kurumsal alt yapıya tüm detaylar bizim ana uzmanlık konumuzdur.

Bu çalışma, bu sektöre ilk kez girmek isteyen yeni yatırımcıların yanı sıra, halihazırda Perakende Sektöründe faaliyette bulunan ama gidişattan mutlu olmayan hatta, kötü bir sonuca doğru giden yatırımcıların da çok fayda sağlayacağı bir danışmanlık olacaktır.

Perakende sektörü, Türkiye için görece olarak yeni olsa da, Dünya’da çok uzun yıllardır var olan, çok büyük bilgi birikimleri neticesinde doğru ve yanlışların artık çok net ortaya konduğu, bilimsel çalışmalarla desteklenen, çok ama çok büyük ve giderek te büyüyen en önemli sektörlerden birisidir.

Türkiye’de Organize Perakendeciliğin geçmişi sadece 20 yıla dayansa da bu sektörde elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi artık, özellikle yakın coğrafyamızda örnek yatırımlara yol gösterir ve danışmanlık verir noktaya gelmiştir. Söz konusu bu tecrübe ve bilgi birikimi, bu alandaki en önemli Yurtdışı Danışmanlık Şirketleri ile hayata geçirilen projeler, yine bu alandaki Dünya’nın en büyük Yazılım Şirket’leri ile yürütülen iş birlikleri, yapılan yurtiçi yatırımlar, açılan yüzlerce mağaza, binlerce çalışan, döviz bazında ulaşılan milyarlık cirolarla çok daha büyük bir anlam kazanmakta, yatırımcı için en doğru hamlelerin belirlenerek, olası hataların çok daha önceden görülerek önlem alınmasına imkan vermektedir.

Perakende yatırımı süreci son derece keyifli, Perakende Operasyonun kendisi de bir o kadar heyecan verici ve elde edilecek finansal sonuçlar da son derece tatmin edicidir. Yeter ki doğru başlansın, doğru devam edilsin ve geliştirilerek sürdürülsün.

Doğru kararla başlar her başarılı iş. MartConsulting® sektörel bilgi, tecrübe ve yetkinliği ile Perakende Sektöründe yatırım yapma planı olan, perakende sektöründeki mevcut işini dönüştürme, geliştirme hedefi olan iş sahipleri, profesyonel tepe yöneticiler veya yatırımcılar için, işin başarıya ve hedeflere ulaşması için paha biçilmez bir kılavuzluk hizmeti sunar. Bir yatırımcı, bir karar alıcı için; işi çevresiyle bir bütün olarak, şirketi kabiliyet ve kapasitesiyle gerçekçi olarak, tüm riskleri sonuçlarıyla matematik olarak, tüm getiriyi parasal olarak analiz edip, kolay karar alacağı bir değerlendirmeye sahip olmaktan daha değerli bir şey yoktur. Ayrıca bir işi yapıp yapmama kararı sonrasındaki en önemli ikinci karar da bu ön değerlendirme ışığında nasıl yapılması gerektiğinin belirlenmesidir. Nasıl sorusunun kurumsal cevabı ise “Doğru Strateji”dir. Yukarıda kapsamı belirtilen ön analiz ve araştırma çalışması yapılmadan geliştirilen stratejinin “Doğru Strateji” olduğunu kimse bilemez. Bir işi en doğru şekilde yapmak; yani icrayı maksimum kar, minimum maliyet ve minimum risk ile yapmanın yolu da hem doğru stratejiyi belirlemek hem de bu stratejiyi doğru olarak uygulamak, hayata geçirmektir. MartConsulting® Perakende Sektöründeki sektörel tecrübesinin ötesinde bir çok sektörde “Doğru Strateji” bulma ve belirlen stratejiyi ”Doğru Uygulama” konusunda uzman bir şirket, uzman bir ekiptir.

Perakende Sektöründe, yatırım kararlarının doğru alınması ve uygulanmasında olduğu kadar, mevcut operasyonun mükemmelleştirilmesinde de, başarı yolunuzun bir barçası olmak için sizlere kılavuzluk etmekten, mutluluk duyarız.