Veli ERDAŞ – Kurucu / İşletme Koçu / Yönetim Danışmanı

Thelega Business Solutions® MartConsulting®

Endüstri Mühendisliği lisans eğitimi ve Stratejik İşletme Yönetimi lisansüstü eğitimi almış, çalışma hayatı paralelinde yönetim, strateji, verimlilik, kalite, İK, yalın üretim ve kurumsal yazılımlar gibi onlarca yönetim konusunda uzmanlık seviyesinde eğitimler de almıştır.

Saygın çokuluslu ve yerel firmalarda, üst düzey yönetici olarak çalıştığı 20 yıllık profesyonel iş hayatı ile çalıştığı şirketlere değer katmıştır. Yöneticilik yaptığı şirketlerde başta genel işletme yönetimi, büyüme ve iş geliştirme, fabrika yönetimi, stratejik yönetim, stratejik planlama, kurumsal organizasyon ve insan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri yönetimi tasarım ve mühendislik yönetimi gibi birçok idari ve teknik sorumluluklar üstlenmiştir.

Profesyonel hayatta çalıştığı şirketlerin tüm yönetim ve uygulama süreçlerinde, başta stratejik yönetim ve verimlilik olmak üzere birçok iç parametrenin büyük oranında iyileştirilmesi, yeni projelerin devreye alınmasında ise katı ölçüsünde ölçülebilecek büyüme gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Özellikle Yalın Yönetim metodolojisini uygulama olanağı bulduğu pozisyonlarda katma değerli olmayan proseslerin yok edilmesi ve operasyonel mükemmellik sistemi ile büyük gelişmelere liderlik etmiştir.

9 yıldır İşletme Koçu / Yönetim Danışmanı ve Şirket Yöneticisi olarak yüzlerce şirkete, yüzlerce tepe yönetici ve yöneticiye dokunarak, onların başarıları üzerinden şirketlerin büyüme-karlılık-sürdürülebilirlik ekseninde başarısına katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır.

Kişisel amacını; “ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan orta ölçekli şirketlere iş sahiplerine ve profesyonel yöneticilerine, değer üretmelerinde destek vermek” olarak tanımlar.